Skip to main content

WAARDEN

ACTIVEREN

Leren is een werkwoord. Voor ons betekent dat, dat we bij voorkeur kiezen voor afwisseling en activerende werkvormen. Kennisoverdracht wordt gecombineerd met praktijkopdrachten, discussie en uitwisseling. We gaan uit van de kracht in de professionals en sturen op goed evenwicht tussen onze dienstverlening en eigenaarschap in de school. In het afgelopen jaar is regelmatig gewerkt op de scrum-manier. Daarmee worden korte loops gemaakt die resultaat en werkplezier opleveren.

INSPIREREN

Inspiratie is een van de waarden waar ons werk om draait. Een leven lang leren, kennis opdoen, inzichten verwerven, past in deze tijd waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen. In onze dienstverlening vinden we het van belang ruimte te maken om elkaar te inspireren en in interactie met elkaar te zoeken naar antwoorden. Dat doen we zowel door een spiegel voor te houden, te laten reflecteren, maar vooral ook door actief mee te doen en samen oplossingen te bedenken.

VERBINDEN

Verbinden krijgt in meerdere opzichten betekenis in ons werk: verbinden van theorie en praktijk, verbinden van mensen met hun verschillende perspectieven en meningen. Daarnaast verbinden van wat we met het hoofd weten en vanuit het hart willen bereiken. Invloed uitoefenen op het verbinden, op het samen leren, is één van onze kernwaarden. We hebben er oog voor dat er ruimte, vertrouwen en compassie is als basis voor een persoonlijke en professionele dialoog.