Skip to main content
 

Flexmaat,
een nieuwe visualisatie
van het metriek stelsel

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok

Uschi van der Velden en Pauline van Vliet hebben Flexmaat ontworpen om leerlingen en leraren een hulpmiddel te bieden dat zijn kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften en wensen.

Het materiaal

Flexmaat bestaat uit drie componenten: posters voor in de klas, een flexibele, digitale versie in PowerPoint en een beknopte toelichting.

Er zijn drie posters ontwikkeld om te gebruiken in groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De posters kennen een heldere opbouw van een concretere en een meer op begripsvorming gerichte weergave met referentiematen naar een abstractere weergave. De PowerPoint is bedoeld als een flexibele, digitale variant van de drie posters en bestaat uit een zelf aan te passen visualisatie (per grootheid, dus bijvoorbeeld lengte). Deze heeft dezelfde lay-out en stijl als de posters.

Door vroegtijdig én eenduidig (in vormgeving) te werken aan maatbesef en kennis van referentiematen kunnen leerlingen contextopgaven en herleiden wellicht beter begrijpen en correct uitrekenen.

Download het materiaal hier »

Masterclass Flexmaat

Ook in uw regio

In samenwerking met Wizz-scholing bieden wij informatie & inspiratie, door de ontwikkelaars zelf én een gratis posterset Metriek Stelsel op A3-formaat. Open inschrijving voor individuele leerkrachten, rekencoördinatoren, IB’ers, remedial teachers en directeuren.

Begeleiding en implementatie

Wij bieden begeleiding bij de implementatie van goed meetonderwijs met Flexmaat in de school waarbij het gaat om inspiratie, praktische handvatten en voorstellen voor een doorgaande lijn in de school. Neem gerust met één van ons vrijblijvend contact op om uw wensen en onze (maatwerk)mogelijkheden te bespreken.

Introductie Flexmaat in de school

Een scholingsdag(deel) over ins en outs van goed meetonderwijs in de school en handreikingen voor de inzet van Flexmaat.

Lees verder

Training on the job meetonderwijs

Een kort traject met een scholingsdag(deel) gecombineerd met training on the job: lesvoorbereidingen, lesobservaties en feedbackgesprekken.

Lees verder

Rekenen als speerpunt in het jaarplan

Hierbij richten we op maat met u een traject in. We brengen bijvoorbeeld eerst de actuele situatie op uw school in beeld in de vorm van een quickscan.

Lees verder

Flexmaat is een co-productie van:

Uschi van der Velden
Van der Velden Onderwijsadvies
uschi@vanderveldenonderwijsadvies.nl
06 18086879

Pauline van Vliet
Van Vliet Onderwijsadvies en
info@vanvlietonderwijsadvies.nl
06 48011301