Skip to main content

DIENSTEN

Opdrachtgevers voor onze diensten zijn schoolbesturen, basisscholen en individuele professionals die werkzaam zijn in het primair onderwijs. De diensten kenmerken zich door een professionele, resultaatgerichte en persoonlijke aanpak en kunnen zowel gaan over het optimaliseren van het primaire proces als over vraagstukken omtrent management & organisatie.

Doel is het leren en ontwikkelen van zowel de kinderen in de school als van alle professioneel betrokkenen te versterken. Voor leraren gaat het om de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheid (kennis en kunde) zoals omschreven in de wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen. Voor schoolleiders zijn de basiscompetenties zoals die in het schoolleidersregister zijn beschreven het kader.

onderzoek en advies

Kunt u niet goed de vinger leggen op wat er speelt aan krachten en belemmeringen in de schoolontwikkeling?

Rekenen-wiskunde

Op zoek naar inspiratie, scholing en begeleiding in de praktijk over effectief reken-wiskunde­onderwijs in de school?

Coaching

Reflectie en coaching nodig om veranderingen en uitdagingen in het werk het hoofd te bieden en weer in je kracht te komen staan?