Skip to main content

Uschi van der Velden

Uschi van der Velden (1965) werkt sinds 2001 als onderwijsadviseur maar startte haar loopbaan als leerkracht. En daar heeft ze nog iedere dag plezier van. ‘Met de ervaring als leerkracht en IB’er kan ik me goed verplaatsen in wat het betekent om voor de klas te staan. Ik heb respect voor alle professionals die iedere dag hun beste beentje voor zetten om het beste uit de kinderen en zichzelf te halen. Het blijft me boeien en uitdagen hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de kinderen, mede door onze begeleiding en de leersituaties die we voor ze creëren, veel leren en ervaren; dat ze later met goede gevoelens terugdenken aan die bijzondere tijd op de basisschool.

Uschi draagt op diverse manieren haar steentje bij. Als onderzoeker/analist is zij sinds 2009 werkzaam voor het analyseteam van het project Goed worden, goed blijven. Inmiddels heeft zij op veel plaatsen analyses gemaakt van scholen waarbij zij met een frisse blik van buiten een genuanceerd beeld weet te geven van kansen en belemmeringen voor de school.

In de afgelopen jaren heeft zij haar ervaringen op het gebied van auditten mogen doorgeven als trainer/opleider van de auditorenscholing van de PO-Raad. ‘Het is een prachtige ontwikkeling dat scholen en besturen steeds meer zelf hun onderwijskwaliteit (leren)monitoren en sturen.’

Vakinhoudelijk ligt haar specialisatie op het gebied van rekenen-wiskunde. Het leren van basisvaardigheden vindt Uschi een belangrijk goed. In haar werkzaamheden streeft ze ernaar dat plezier in leren en resultaat hand in hand gaan. Recente trots is de ontwikkeling van Flexmaat; een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel samen met collega adviseur Pauline van Vliet dat nu gratis beschikbaar is voor het onderwijsveld.