Skip to main content

PORTFOLIO

Een greep uit de opdrachten van de afgelopen jaren:

 • Diverse analyses op zwakke, zeer zwakke en risicoscholen
 • Monitoring verbetertrajecten
 • Onderzoek naar cultuur en leiderschap in de school
 • Vervolgonderzoek: 3 jaar na de analyse
 • Kwaliteitsmeting rekenen.
 • Opleider voor de Auditorenscholing van de PO-Raad
 • Een inventarisatie van aanbieders op het gebied van zelfevaluatie, visitaties en audits voor de PO-Raad
 • Ontwikkelen van een eigen Dyscalculieprotocol met rekenspecialisten van een bestuur
 • Een studieochtend omtrent automatiseren
 • OriĆ«ntatie op de keuze van een nieuwe rekenmethode SO-school
 • Begeleiding invoering rekenmethode (Wizwijs) op een SBO-school
 • Startworkshop methode Wizwijs
 • Coaching startende directeur. In 5 wandelingen samen door het eerste jaar.
 • Coaching leerkracht: van werkdruk naar werkplezier
 • Scholing en begeleiding voor een doorgaande lijn begrijpend luisteren- begrijpend lezen met leerkrachten groep 1-2-3
 • Scholing en begeleiding voor een doorgaande lijn woordenschat in groep 1-2-3 aan de hand van prentenboeken
 • Studiebijeenkomst: maak van het toetsmoment een leermoment