Skip to main content

VAKSPECIFIEKE KWALITEITSMETING

We zoomen in op een vakgebied waaromtrent vragen zijn. Opbrengsten, maar ook de oriëntatie op een nieuw te kiezen methode kunnen hiervoor een aanleiding zijn.

Van der Velden Onderwijsadvies heeft ruime ervaring op het gebied van rekenen-wiskunde en kan in samenwerking met andere vakinhoudelijke experts ook kwaliteitsmetingen voor de taal- en leesdomeinen verzorgen. We beschikken over vakinhoudelijke competentieprofielen en kaders voor zelfevaluatie. Hiermee is een kwaliteitsmeting de kick off waarmee u een stevige kwaliteitsslag in gang kunt zetten. De kwaliteitsmeting kan de vorm hebben van een Quick-scan. Onderzoek en terugkoppeling op één dag!

Meer informatie over vakspecifieke kwaliteitsmeting

Bel Uschi 06 18086879