Skip to main content

REKENEN ALS SPEERPUNT

Hierbij richten we op maat met u een traject in. We brengen bijvoorbeeld eerst de actuele situatie op uw school in beeld bijvoorbeeld in de vorm van een quickscan. Hierbij beluisteren we welke trotspunten, ambities en ook vraagstukken er zijn op het gebied van rekenen/wiskunde waaronder meetonderwijs.

Vervolgens maken we, bij voorkeur met een interne rekenwerkgroep of rekencoördinator/rekenspecialist, een mijlpalenoverzicht. Op basis van het mijlpalenoverzicht bepalen we samen wat nodig en mogelijk is aan scholingsmomenten, praktijkbegeleiding en coaching.

Desgewenst beschikken we over vakspecifieke competentieprofielen. Hiermee scoren de leerkrachten aan het begin van het traject hun eigen kennis en vaardigheden. We krijgen daarmee een individueel en ook schoolbreed beeld van wat nog verder ontwikkeld kan worden. Door middel van kwaliteitskaarten borgen we de ontwikkelingen in de school.