Skip to main content

OPZETTEN VAN ZELFEVALUATIES, VISITATIES EN AUDITS

Steeds meer besturen willen zelf de onderwijskwaliteit monitoren en richten een eigen systematiek in voor schoolzelfevaluatie, visitaties en audits.

Uschi van der Velden heeft in de afgelopen jaren de Auditorenopleiding voor de PO-Raad mogen verzorgen en kan in samenwerking met partners een maatwerktraject voor uw eigen organisatie samenstellen. Een traject bevat doorgaans een toerustingsdeel en een praktijkdeel. In het toerustingsdeel gaan we in op het waarom, wat en hoe van een eigen systematiek voor zelfevaluatie, visitatie en audits. We zoomen in op het kijken naar onderwijskwaliteit, mede gebaseerd op het nieuwe inspectiekader en besteden aandacht aan het trainen van (onder andere communicatieve) vaardigheden van de auditor. Vervolgens volgt het praktijkdeel waarin audits op een school worden afgenomen. In overleg bepalen we op welke wijze dit het meeste oplevert voor de organisatie: het afkijken van de kunst, het zelf feedback krijgen (onder supervisie uitvoeren) of een combinatie hiervan.

Meer informatie over het opzetten van zelfevalauties, visititaties en audits

Bel Uschi 06 18086879