Skip to main content

MASTERCLASS FLEXMAAT

Ook in uw regio

In samenwerking met Wizz-scholing bieden wij informatie & inspiratie, door de ontwikkelaars zelf én een gratis posterset Metriek Stelsel op A3-formaat. Open inschrijving voor individuele leerkrachten, rekencoördinatoren, IB’ers, remedial teachers en directeuren.

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. Van der Velden en Van Vliet ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel, waarmee de doorgaande lijn van groep 1-8 zichtbaar wordt. In deze Masterclass worden deelnemers uitgedaagd het meetonderwijs in de eigen school kritisch onder de loep te nemen en ontvangen zij handvatten voor het versterken het meetonderwijs.

Er zal een mix worden geboden van kennisoverdracht en reflectie op de eigen praktijk. Aan de hand van opdrachten is er ruimte voor discussie en het wisselen van gedachten met de ontwikkelaars en vakgenoten. De bijeenkomst kan ook binnen de eigen school of voor belangstellenden binnen een bestuur op maat (locatie, datum, tijd en inhoud afgestemd op eigen wensen) georganiseerd worden.

De inhoud van deze middag bevat de volgende elementen:

  • Aandacht voor belangrijke accenten in het Meetonderwijs in het PO
  • Verkenning bestaande visualisaties Metriek Stelsels en onderbouwing op keuzes bij Flexmaat
  • Practicum: mogelijkheden meetonderwijs met Flexmaat voor in de groep
  • Ideeën m.b.t. implementatie in de school

Uitvoering: Pauline van Vliet en Uschi van der Velden

  • Kosten per deelnemer: € 85,-
  • Iedere deelnemer ontvangt een posterset op A3-formaat Flexmaat
  • Minimum aantal deelnemers: 10
  • Exacte locatie wordt later bekend gemaakt