Skip to main content

INTRODUCTIE FLEXMAAT IN DE SCHOOL

Een scholingsdag(deel) over ins en outs van goed meetonderwijs in de school en de inzet van Flexmaat.

U heeft een studiedagdeel of studiedag op de eigen school of samen met meerdere scholen van het bestuur? Wij hebben diverse voorbeelden van invullingen voorhanden om het rekenonderwijs en ook specifiek het meetonderwijs op aansprekende en praktische manier aan bod te laten komen.
We denken graag met u mee over een invulling die aansluit bij uw vragen en wensen. In de bijeenkomst kiezen we steeds voor een mix van kennisoverdracht en activerende, praktijkgerelateerde opdrachten.

In een bijeenkomst kunnen we bijvoorbeeld ingaan op:

  • overzicht van de leerlijn meten groepen 1-8
  • een goede rekenstart met meten in groep 1-2
  • onderbouwing van en werkwijzen met Flexmaat
  • practicum: doelgerichte activiteiten aan de hand van concrete materialen
  • guided reinvention/ geleid heruitvinden
  • suggesties voor activiteiten aanvullend op de methode.