Skip to main content

EEN SPIEGEL VOOR DE PROFESSIONAL

Af en toe een gesprek met iemand met een frisse blik van buiten kan je helpen je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Heb je te maken met veranderingen in het werk, ben je het niet eens met bepaalde besluiten die je uit moet voeren, is de omgang met bepaalde medewerkers of collega’s lastig? Als je met deze of andere thema’s aan de slag wilt, gaan we samen op weg om (weer) meer grip te krijgen en te werken aan je persoonlijke effectiviteit.

Daarbij maken we gebruik van diverse theoretische achtergronden, modellen en werkvormen. De drie belangrijkste bronnen waar ik mee werk zijn het werk van Stephen Covey (7 Eigenschappen van effectieve leiders), inzichten vanuit de Transactionele Analyse en Oplossingsgericht denken.

Door de gesprekken krijg je meer zicht op de eigen patronen, die van de ander en ga je mogelijkheden zien om daar invloed op uit te oefenen. We kunnen ook letterlijk samen op weg. In een wandelsessie krijg je totaal andere energie dan in een gesprek waarbij je aan een tafel tegenover elkaar zit. Met mijn coaching zet ik je in beweging om je gedachten te onderzoeken en situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

In een intakegesprek bespreken we samen wat het beste bij je past.

Bel 06-18 08 68 79 of