Skip to main content

AUDITS EN SCHOOLANALYSES

Als schoolleider of bestuurder wilt u graag beschikken over objectieve informatie om de juiste interventies te kunnen nemen.

Van der Velden Onderwijsadvies is specialist in het afnemen van maatwerkaudits in het basisonderwijs.

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in het afnemen van audits en het uitvoeren van analyses onder andere vanuit het project Goed worden, goed blijven van de PO-Raad. Audits en analyses kunnen ook preventief worden ingezet. Hierbij sluiten we aan bij de onderliggende gedachte van het nieuwe toezichtskader van de inspectie dat per augustus 2017 in werking treedt.

Achterblijvende opbrengsten, een directiewisseling of een naderend inspectiebezoek kunnen aanleiding zijn voor een onderzoek waarin de kwaliteiten maar ook de ontwikkelpunten van een school worden benoemd. De focus wordt in overleg met u bepaald. Het kan gaan om een specifiek vakgebied maar ook een integraal onderzoek waarbij onderwijskwaliteit en ontwikkelingscapaciteit in beeld worden gebracht.

Daarnaast is het mogelijk een onderzoek te richten op (effecten van) cultuur en leiderschap in de school.

Een auditproces bevat doorgaans de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek: we verkennen op welke vragen de audit antwoord moet geven, welke informatie beschikbaar is en we maken een planning van de activiteiten.
  • Data verzamelen. Dat gebeurt in de vorm van lesobservaties, gesprekken, documentenonderzoek en opbrengsten-analyse. Ook de afname van digitale vragenlijsten is een veel gebuikte bron.
  • Terugkoppeling bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Mondeling en/of schriftelijk in de vorm van een rapport.

De analyses worden uitgevoerd met informatie vanuit zoveel mogelijk perspectieven: leerkrachten, directie, interne begeleiders, bestuurders en desgewenst ook vanuit ouders en kinderen.

De mensen in de school kunnen actief betrokken worden bij de analyse, bijvoorbeeld doordat de lesobservaties samen met interne begeleider of directeur worden gedaan. De aanbevelingen zijn praktisch en concreet geformuleerd. U kunt er snel mee aan de slag.

Meer informatie over audits en schoolanalyses

Bel Uschi 06 18086879